Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů je pro nás samozřejmě velmi důležitá. Při Vaší návštěvě získáváme jenom základní informace o Vašem prohlížeči a operačním systému, odkud jste k nám přišli, jak dlouho a jak často u nás jste, jaké stránky jste si přečetli, jaká je vaše IP adresa atd. Tyto informace nikomu jinému nepředáme ani neprodáme.

Osobní údaje využívá Institut politického marketingu o. s. jako provozovatel tohoto webu a správce dat. Návštěvou stránek pod doménou zlatylistek.cz a zlaty-listek.cz souhlasíte, aby Institut politického marketingu o. s. zpracovával vaše osobní údaje podle zákona 101/2000 Sb.

Informace o návštěvnících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Tento web a všechny z něho vyplývající vztahy se, není-li výslovně řečeno jinak, řídí právem České republiky.