Obchodní podmínky

Přihlášení do soutěže

Přihlásit se do soutěže Zlatý lístek je možné přes webové rozhraní na internetové adrese www.zlatylistek.cz. Alternativně je možné přihlášku zaslat jiným způsobem, avšak pouze v elektronické podobě, která obsahově zcela odpovídá online formuláři na výše zmíněných webových stránkách. Cena přihlášky se odvíjí od přihlašovaného subjektu a je jednotná bez ohledu na počet soutěžních kategorií, do kterých se účastník přihlašuje.

Platba přihlášky

Po odeslání přihlášky je účastníkovi umožněno ji zaplatit dvěma způsoby – platbou kartou, nebo bankovním převodem.

Storno podmínky

Po uhrazení přihlášky může přihlašovatel své zahrnutí do soutěže odvolat. Nejpozději však v den uzávěrky přihlášek, tedy 28. listopadu. Poté již není možné ze soutěže odstoupit. Odstoupení ze soutěže je nutné telefonicky nebo e-mailem, sdělit pořadateli na některý z kontaktů uvedených na stránkách www.zlatylistek.cz. Odvolat projekt může pouze kontaktní osoba uvedená v přihlášce. Storno poplatek činí 100 % ceny registračního poplatku.

V případě, že dojde ke zrušení soutěže ze strany pořadatele, je přihlašovatelům vráceno 100 % z částky, kterou uhradili. Zrušením soutěže se rozumí nevyhlášení výsledků podle daného soutěžního mechanismu. V případě, že dojde k vyhlášení soutěže dle daného soutěžního mechanismu, ale neuskuteční se slavnostní galavečer, je přihlašovatelům vráceno 50 % z částky, kterou za přihlášku uhradili.

Pořadatel si vyhrazuje právo některou ze soutěžních kategorií nevyhlásit v případě, že bude málo přihlášených kampaní. Pokud je takto nevyhlášena většina kategorií, do kterých se účastník přihlásil, má nárok na vrácení 30 % z výše registračního poplatku. V případě, že není vyhlášená žádná kategorie, jíž je přihlašovaný účasten, je mu vráceno 100 % z výše registračního poplatku.