FAQ – Často kladené otázky k ocenění Zlatý lístek


Proč bych se do soutěže měl přihlásit?

Pokud se do soutěže nepřihlásíte, nikdy nebudete vědět, jestli byla vaše kampaň skutečně tak dobrá, jak si myslíte. Nedostanete zpětnou vazbu od odborné poroty. Nepřevezmete si cenu za potlesku všech kolegů z branže a na galavečeru nenavážete žádné kontakty. O Vaší kampani se nenapíše ve sborníku o nejlepších kampaních 2014 a mediální partneři akce s vámi neudělají rozhovor.

Kdo a proč Zlatý lístek pořádá?

Zlatý lístek spolu s partnery pořádá Institut politického marketingu, jehož posláním je kultivovat politický marketing a spojovat českou komunitu. Ze stejného důvodu vydal například publikaci Volební kampaně 2013.

Udělování profesních ocenění je jedním ze znaků vyzrálosti oboru. Protože věříme, že politický marketing v Česku dospěl, uspořádali jsme po vzoru například amerických Reed Awards, ale i České ceny za PR, Louskáčku a dalších soutěží, profesní ocenění pro volební manažery a další politické marketéry udělované na základě verdiktu odborné poroty.

Kdo všechno uvidí do kuchyně naší kampaně?

Důvěrnost poskytnutých informací o kampaních bereme velmi vážně. Přihlášky nebudou veřejné. K dispozici je budou mít jen pořadatelé a odborní porotci. Všichni odborní porotci navíc dostanou k podepsání dohodu o mlčenlivosti, která je bude vázat informace dále nešířit. Při podávání přihlášky si můžete zvolit, zdali chcete kampaň zařadit do sborníku Nejlepší kampaně 2014.

Na kampaň jsme měli omezený rozpočet. Má smysl se měřit s těmi movitějšími?

Pokud se budete hlásit do královských kategorií, porota bude mít k dispozici informace o rozpočtu Vaší kampaně.

Proč se za přihlášku platí?

S uspořádáním soutěže plynou náklady, které je potřeba pokrýt mimo jiné registračním poplatkem za účast. Ten je ale mnohonásobně nižší než u soutěží podobného druhu. Při přihlášení do takových soutěží můžete zaplatit i deset tisíc korun a více. U nás zaplatíte za přihlášku do 1–15 kategorií jednotnou cenu 500 Kč jako soukromá osoba, 1500 Kč jako místní stranická organizace či skupina kandidátů a 2 500 Kč jako strana nebo agentura.

Neuděláme si ostudu, když naše kampaň skončí poslední?

Žádná kampaň neskončí poslední. V každé kategorii budou vyhlášeny jen první tři místa.

Má smysl kandidovat proti větším kampaním a větším rozpočtům? Není to dopředu prohraný boj?

Soutěž a vyhodnocování je nastaveno tak, aby dobrá a efektivní kampaň z malého města mohla porazit i celorepublikovou. Porotci budou instruováni, aby přihlíželi k okolnostem, velikosti kampaní a rozpočtu. V případě komunálních kampaní je navíc vyhrazena speciální kategorie nízkorozpočtových kampaní.

Kdo může kampaň přihlásit a kolik za to zaplatí?

Kampaň může přihlásit 1) fyzická osoba, 2) firma (zpravidla agentura), 3) politická strana a 4) lokální stranická buňka.

  • Pro fyzické osoby činí registrační poplatek 500 Kč za jednu kampaň.
  • Pro lokální stranické buňky činí registrační poplatek 1 500 Kč za jednu kampaň.
  • Pro centrální stranické týmy a agentury činí registrační poplatek 2 500 Kč za jednu kampaň.

V rámci jedné přihlášky je možno přihlásit kampaň do libovolného počtu hlavních kategorií (1–15). Poplatek se přitom vždy hradí jen jednou za celou kampaň (výjimkou je situace, kdy různé části stejné kampaně přihlašuje více subjektů, viz níže). Rozhodně se tedy vyplatí přihlásit kampaň do co největšího počtu kategorií a maximalizovat tak šanci na zisk ocenění.

Co se stane, když vyplním přihlášku a neuhradím poplatek?

Vaši přihlášku zaevidujeme a po skončení registrací Vás upozorníme na neuhrazený poplatek. Pokud nebudete na výzvu reagovat, kampaň bude z hodnocení vyřazena.

Nedaří se mi vyplnit přihlášku přes registrační formulář. Co mám dělat?

Registrační formulář byl otestován a měl by fungovat. Technika však může být zrádná. Doporučujeme si všechny odpovědi nejdříve napsat k sobě do počítače a pak je teprve zkopírovat do naší online přihlášky.

Pokud se vám nedaří formulář odeslat, je možno přihlášku poslat také ve Wordu na e-mailovou adresu info@zlatylistek.cz. V případě komplikací nás určitě kontaktujte.

Potřebuji k přihlášení do soutěže souhlas strany nebo kandidáta, pro kterého jsem kampaň vytvářel?

Duševní vlastnictví na kampaň neexistuje. Na druhou stranu je pravděpodobné, že máte se stranou či kandidátem podepsánu dohodu o mlčenlivosti. Nicméně i v případě, že ji nemáte, doporučujeme přihlášku do soutěže se stranou či kanidátem zkonzultovat a vyjasnit si, jestli neexistují detaily, které mají navždy zůstat utajeny.

Pokud nebudete souhlasit se šířením Vaší přihlášky mimo okruh porotců (podepsali dohodu o mlčenlivosti), zůstane vaše přihláška neveřejná.

Jak budete s přihláškami a jejich obsahem nakládat během soutěže a po jejím skončení?

Smyslem Zlatého lístku je především posouvání celé branže kupředu. Společně toho dosáhneme tak, že ty nejlepší kampaně budou nejen oceněny, ale bude se o nich dále psát a mluvit. Při přihlašování máte proto možnost zvolit si, jestli chcete, aby Vaše kampaň byla dále šířena, či nikoliv.

Pokud zaškrtnete, že si to nepřejete, poslouží přihláška pouze porotcům k hodnocení a k publikování agregátních dat (například do sborníku napíšeme, že 7 z 10 přihlášených kampaní využívalo prvků kontaktní kampaně, ale už je nebudeme jmenovat).

Kampaně, jejichž přihlašovatelé budou souhlasit s dalším zpracováním informací, budou rozebrány ve sborníku, na webu Institutu politického marketingu, na webech mediálních partnerů a při dalších odborných příležitostech.

Jak můžu svou kampaň zařadit do soutěže v jedné z grand kategorií?

Pokud přihlásíte Vaši kampaň do pěti a více hlavních kategorií a zároveň poskytnete informaci o výši rozpočtu, bude kampaň do grand kategorie zařazena automaticky. Pokud usilujete o vítězství v grand kategorii, silně doporučujeme neopomenout kategorii “Strategie, segmentace, positioning a hlavní témata”, na kterou budou porotci při posuzování celkových kampaní poměrně hodně přihlížet.

Jak bude probíhat vyhodnocení kampaní?

Porotci obdrží Vaše přihlášky spolu s dodatečnými informacemi od organizátorů (například o volebních výsledcích v aktuálních a předchozích volbách). Na základě těchto podkladů bude každou odbornou kategorii hodnotit tři až pět porotců. V prvním kole budou jednotlivé kategorie bodovány na stupnici od 1 do 10. Tři kampaně s nejvyšším průměrným ziskem budou zařazeny na shortlist. Z tohoto shortlistu potom porotci na společném setkání vyberou tři vítěze v každé z patnácti hlavních kategorií.

Obdobný postup se bude opakovat v grand kategoriích. V prvním kole se zařadí na shortlist čtyři kampaně s nejvyšším počtem bodů. Ve druhém kole potom porota dospěje společnou diskusí ke třem vítězným kampaním v každé ze čtyř grand kategorií.

U odborných kategorií mají předsedové jednotlivých hodnotících komisí právo nominovat do druhého kola i kampaně bez dostatečného bodového průměru. Stejné právo má v grand kategoriích pořadatel.

Může jeden subjekt přihlásit více kampaní?

Ano. Pokud jste pracovali například na kampani senátní a zároveň na kampani komunální, můžete je přihlásit obě dvě. Počet přihlášek na jeden subjekt není limitován. Za každou přihlášku se nicméně platí registrační poplatek.

Může více subjektů přihlásit tu stejnou kampaň?

Ano. Pokud se rozhodnete, že nechcete kampaň přihlašovat centralizovaně, ale po částech, je možné, aby například hlavní volební manažer přihlásil kampaň do kategorie “strategie”, správce sociálních sítí se ucházel o nejlepší facebookovou stránku a kreativec o nejlepší kreativní počin. Každý subjekt nicméně bude hradit registrační poplatek zvlášť.

Podle čeho stanovíte, kdo patří do nízkorozpočtových kampaní?

Dělící výše rozpočtu, která rozpůlí nízkorozpočtové a vysokorozpočtové komunální kampaně, není stanovena dopředu. Vzhledem k tomu, že neexistují data o průměrné výši rozpočtů kampaní napříč republikou, bude tato výše určena až po ukončení přihlašování. O zařazení do jedné či druhé kategorie Vás budeme informovat.

Jak zajistíte, že si někdo v přihláškách nebude vymýšlet či přikreslovat realitu?

Každá přihlášená kampaň bude prověřena organizačním týmem, který svá zjištění (a případné pochybnosti) předá porotcům. V prvé řadě ale spoléháme na čest a korektnost přihlašovatelů kampaní.

Kdy se dozvím, jak moje kampaň dopadla?

Porota skončí hodnocení 19. prosince. Ihned poté Vás budeme informovat, jestli se Vaše kampaň dostala v některé kategorii mezi tři výherce. Přesné pořadí bude vyhlášeno až na slavnostním večeru v lednu.

Kdy proběhne slavnostní předání výher?

Galavečer se uskuteční v lednu 2015. O přesném průběhu večera a místě konání budeme všechny přihlášené dále informovat.


Pokud jste nenašli odpověď na svůj dotaz nebo máte jakékoliv další otázky, obraťte se prosím na nás na e-mailu info@zlatylistek.cz nebo na čísle +420 602 155 811.