CELKOVÉ VÝSLEDKY ZLATÉHO LÍSTKU 2014

Do prvního ročníku ceny politického marketingu Zlatý lístek se přihlásilo přes 200 jednotlivých počinů z 31 kampaní. Soutěžící se nakonec utkali v 11 odborných kategoriích a ve třech grand kategoriích. O výhercích rozhodla desetičlenná porota složená z akademiků, politických konzultantů, novinářů a profesionálů z oboru PR, reklamy a marketingu.

VÍTĚZSTVÍ TĚSNÁ I S NÁSKOKEM

Hodnocení soutěže probíhalo vícekolově. V prvním kole porotci udělili kampaním bodové hodnocení. Do druhého kola postoupily tři kampaně s největším průměrem bodů. O vítězích rozhodla diskuze porotců, kde body již nehrály roli. Porotci byli rozdělení do menších skupin pro jednotlivé kategorie. Předsedové kategorií rozhodovali v případě rovnosti hlasů.

Grand kategorie

Odborné kategorie

Strategie

1. místo – Svobodní, EP

Strategie Svobodných se mohla opřít o data z průzkumů. Cílem bylo vyhledání aspektů, které voliče na EU trápí nejvíce, zanést je do veřejné debaty a přinutit tak ostatní strany, aby na danou situaci reagovaly. Proto strana přišla s pojmem “euronesmysly”, který symbolizoval nesmyslné unijní regulace, a symbolem usmívající se žárovky.

2. místo – ODS, Plzeň

ODS se musela potýkat s nízkou důvěryhodností své značky i odchodem Jiřího Pospíšila. Proto bylo cílem odtrhnout se od celostátní ODS. Strana proto přišla s konceptem “Plzeň je jiná”, který jí zároveň umožnil bořit všeobecně přijímané mýty a upozornit na úspěchy v předchozích letech.

3. místo – Václav Láska, Senát

Protikorupční vyšetřovatel stál před zajímavým problémem – převedení jeho cílů do řeči volební kampaně nepůsobilo důvěryhodně. Proto se tým uchýlil k prezentaci skrze známé osobnosti. Těžko uchopitelná témata spravedlnosti a práva převedla kampaň do známých pražských kauz.

Slogan

1. místo – Svobodní, EP

“Posvítíme si na euronesmysly” – tak zněl slogan Svobodných pro volby do EP. Slogan v sobě kombinoval klíčové slovo kampaně “euronesmysly” s dvojvýznamným “posvítíme si”, což odkazovalo ke klasické žárovce, která se stala symbolem kampaně. Slogan doplněný o piktogram byl srozumitelný a rezonoval u cílové skupiny.

2. místo – ODS, Plzeň

Hlavním sloganem kampaně se stalo “Plzeň je jiná”. Slogan existoval s množstvím subclaimů (U nás jsme divadlo nehráli, ale postavili – U nás odpady nezdraží, ale zlevní na polovinu – U nás na hrdiny nezapomínáme), které byly perfektně lokálně zacílené a tedy vysoce relevantní pro voliče.

3. místo – Zdeněk Papoušek, Senát

Kampaň Zdeňka Papouška používala v kampani slogan “TO JE ON”. Cílem bylo vyzdvihnout osobnost v Brně dobře známého kandidáta. Zároveň tento slogan působí dojmem, že kandidáta místo něho samého oslavuje jeho okolí. Slogan se ujal a začal se používat mezi voliči.

Vizuální zpracování

1. místo – Plzeň, ODS

Kampaň ODS Plzeň zaujala především špičkovým vizuálem, který se odvolával na estetiku holywoodských filmových plakátů. Jeho hlavním motivem bylo zobrazení kandidátů ve stylu hrdinů filmů. Vizuály byly kombinované se slogany apelujícími na lokální patriotismus. Straně se podařilo výrazně odtrhnout od brandu centrální ODS a výrazně uspět ve volbách.

2. místo – Strana zelených, EP

Velmi podařený vizuál měla tradičně také Strana zelených, která každé volby dokáže své materiály esteticky omladit. Hlavním motivem kampaně do EP byla šipka a skupinová fotografie kandidátů běžících na Václavském náměstí (rovněž do tvaru šipky).

3. místo – Václav Láska, Senát

Vizuálně velmi podařenou kampaň vytvořil také tým Václava Lásky. Minimalistický styl v červené a modré byl výrazný i ve vizuálním smogu předvolební kampaně. Zajímavým prvkem je osoba kandidáta, která se netradičně opírá o kraje citilightů, billboardů a na vizitce dokonce levituje.

Kontaktní kampaň

1. místo – Šance pro Příbram

Kampaň zaujala kombinací řady aktivit: door-to-door kampaň, happeningový míting, rozdávání tiskovin, letáků a drobných předmětů, setkání kandidátů s voliči a zapojení volební kanceláře jako fyzického prostoru do kampaně. Všechny aktivity byly časově náročné. Šance pro Příbram využila počtu dobrovolníků, to umožnilo provádět kontaktní kampaň v období tří týdnů před volbami každý den.

2. místo – Václav Láska, Senát

Porota ocenila také kontaktní kampaň Václava Lásky. Jejími pilíři se stalo kontaktní centrum, eventy se známými osobnostmi, rozdávání románu Advokát, který napsal sám kandidát, zapojení dobrovolníků nebo účast na aktivitách občanských iniciativ.

3. místo – Strana zelených, EP

Měsíc a půl trvající roadshow Strany zelených pod názvem Zelený obývák, při které strana objížděla krajská města, vyvrcholila přesunutím stánku na ponton uprostřed Vltavy. Strana využila také cargo kola, door-to-door kampaň a dokonce přišli i s window-to-window kampaní.

Videospot

Mimořádně bylo nominováno celkem pět spotů.

1. místo – Agentura EventHouse, TOP 09, Č. Budějovice

2. místo – Svobodní, EP

3. místo – Strana zelených, EP

3. místo – Šepelík (nestranická kampaň)

3. místo – ODS, Plzeň

Kreativní idea

1. místo – Svobodní, EP

Svobodní jako kreativní ideu přihlásili novotvar “euronesmysl”. Pod tento termín měly spadat obecně negativně přijímané regulace z Evropské unie, které velká část populace odmítá. Strana vytvořila doprovodný web euronesmysly.cz, kde popsala 20 takových regulací. Vytrvalým používáním pojmu mělo za výsledek jeho rozšíření do médií a straně se podařilo si tento termín přisvojit.

2. místo – Šance pro Příbram

Šance pro Příbram zorganizovala český rekord v počtu donesených košťat na jedno místo. Košťata na náměstí měla znázornit symbolické vyklizení města. Straně se tak podařilo zhmotnit svou message do jednoduchého předmětu. S motivem koštěte poté bylo dále pracováno na dalších materiálech.

3. místo – ODS, Plzeň

Strana se rozhodla komunikovat úspory za svoz odpadu, které dosáhly průměrně 300 Kč na obyvatele, pomocí letáčku o velikosti pravé 500 Kč bankovky. Ty byly aranžovány do výdejních okének různých automatů, jako by je někdo zapomněl. Lidé se s bankovkami fotili, nosili je v peněžence a přejmenovali je na “Baxovky”.

Out of Home

1. místo – ODS, Plzeň

V kategorii OOH byla hodnocena hlavní idea kampaně, její poselství, využití různých kreativ, využití jednotlivých formátů, prostorové umístění, celková strategie, timing a další. Porotu nejvíce přesvědčila kampaň ODS Plzeň, která těžila z výborné znalosti místních reálií a dobrého cílení, ze znalosti lokálního reklamního trhu i ze zkušeností z předchozích voleb.

2. místo – Zdeněk Papoušek, Senát

OOH kampaň Zdeňka Papouška zaujala několika fázemi, ve kterých byl postupně představován kandidát. V první fázi voliči míjeli pouze bílé billboardy s obličejem kandidáta a nápisem “TO JE ON”.

3. místo – Žít v Úpici

Žít v Úpici uspělo díky podpoře sympatizantů, kteří pomohli uskupení vyvěsit materiály na frekventovaná místa. Zaujalo také prostorové rozmístění, které se snažilo využít kontextu.

Tiskovina

Bylo uděleno pouze první a třetí místo.

1. místo – ODS, Plzeň

ODS Plzeň jako jediná z přihlášených kampaní vytvořila plně profesionální tiskovinu. V publikaci jsou jednoduše a přehledně představeni kandidáti i volební program. Grafická podoba – přes některé vady – držela krok s obsahovou. Zmiňme základní atributy, které tolik chyběly u tiskových materiálů jiných stran a uskupení: Studiové fotografie vizážistou upravených kandidátů, sjednocená barevnost, čitelná a přehledná úprava.

3. místo – Šance pro Příbram

Třetí místo získalo několik vydání volebních novin Šance pro Příbram.

Reklamní předmět

1. místo – Svobodní, EP

Svobodní ve své kampani přišli s klasickou edisonovskou žárovkou, která se v České republice stala společně s pomazánkovým máslem a ohnutými banány symbolem pro nesmyslnou unijní byrokracii. Tento jednoduchý předmět rezonoval u cílové skupiny a zhmotňoval message Svobodných. Stylizovaná žárovka se také stala symbolem celé kampaně.

2. místo – Václav Láska, Senát

Tým Václava Lásky využíval jako reklamní předmět knihu Advokát, které rozdal na 4000 kusů. Publikace vzbudila u voličů velmi dobré reakce, lidé stáli dlouhé fronty, aby získali podpis autora, nebo si o knihy psali kampaňovému týmu.

3. místo – Václav Hampl, Senát

Tým Václava Hampla rozdal v kampani na 3 000 perníkových srdíček s iniciály VH, které zároveň patří i Václavu Havlovi, velkému vzoru Hampla. Perníčky byly opatřeny vizitkou kandidáta a dočkaly se velmi kladného přijetí, zejména u žen.

Webová stránka

1. místo – ODS, Plzeň

Strana používala pro kampaň web Plzeň je jiná. Web porota ocenila zejména za špičkové vizuální zpracování, které plynule navazovalo na outdoorovou kampaň strany. Rovněž po technické stránce je web na vysoké úrovni. Kriticky se porotci vyjadřovali k množství dynamických prvků a absenci některých informací důležitých pro voliče.

2. místo – Václav Hampl, Senát

Web Václava Hampla zaujal zejména perfektní funkčností z pohledu mnoha uživatelských skupin. Design je taktéž především funkční bez zbytečností, navazuje na zbytek kampaně a především je plně v souladu s osobností kandidáta.

3. místo – SNK a ODS, Libčice n. V.

Třetí místo obsadil web SNK a ODS z Libčice nad Vltavou (přihlášena byla předvolební verze webové prezentace). Web je ukázkou toho, že i sdružení z malé obce může nabídnout web sice jednoduchý, ale perfektně funkční pro voliče i jiné skupiny.

Facebooková stránka

1. místo – Václav Hampl, Senát

Facebooková kampaň zaujala dobře promyšlenou obsahovou strategií a důsledností, s jakou se o ni správci starali. Kampaň postupně gradovala. Příspěvky reagovaly na aktuální události a využívaly podpory slavných osobností. Většinu reakcí zprostředkoval sám kandidát.

2. místo – Svobodní, EP

Svobodní bodovali zaměřením své komunikace a soustředěním se na propagaci euronesmyslů, které se staly hlavním bodem kampaně. Dobře složený tým i důraz na moderní animovaná videa straně zajistil dosah i mimo tradiční voličské skupiny.

3. místo – Lanškrounské fórum

Lanškrounské fórum je na Facebooku jako doma, protože právě na této síti vzniklo jako iniciativa. Facebooková kampaň oslovila vysoké procento tamních voličů. Dobře propojila offline a online část své kampaně a přes nulový rozpočet na reklamní útraty dokázala zaujmout.


NECHTE SI POSLAT E-BOOK O VŠECH PŘIHLÁŠENÝCH KAMPANÍCH ZDARMA

Podrobné statistiky o kampaních, hodnocení porotců, případové studie těch nejlepších. To vše najdete v připravovaném e-booku “To nejlepší z voleb 2014”.Nechte nám svůj e-mail a my Vám pošleme odkaz na stažení, jakmile bude hotový.


pořadatel

hlavní partneřihlavní mediální partner


mediální partneři